Jobb og videre studier

Masterstudiet gir deg metodisk opplæring i å planlegge og gjennomføre et forskningsarbeid. Flere velger derfor å gå videre innenfor forskning, men mange jobber også med forskning og utvikling i privat sektor. Det finnes flere muligheter etter endt master hos oss.

Masterstudier innen kjerne- og partikkelfysikk gir deg kunnskaper om alt fra programmering og dataanalyse til hvordan man går fra grunnforskning til klinikk. Via arbeidet med masteroppgaven vil du lære å lede et eget forskningsprosjekt, og du vil bli trygg på å formidle kunnskapen din videre til andre.

Tidligere studenter arbeider i dag blant annet som forskere på universitetet og sykehus. Andre har fått jobb hos for eksempel Equinor og Bayer, eller jobber i dag med datautvikling i industri, forsikring og i bankvesenet. Det er også mulig å jobbe med instrumentering og produktutvikling i industri.

Du vil også kunne kvalifisere deg til å gå videre med en forskerutdanning (ph.d).Et annet alternativ er å bygge på med en årsenhet i praktisk-pedagogisk utdanning. Da kan du jobbe som lektor i den norske skolen, noe flere av våre tidligere studenter har valgt.

Jobbmarkedet er med andre ord åpent for den som går ut med en master i kjerne- og partikkelfysikk.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 12:29 - Sist endret 30. aug. 2019 12:52