English version of this page

Teoretisk fysikk (studieretning)

Liker du å bruke avansert matematikk for å beskrive fysikken? Vil du lære mer om grunnleggende teorier som former vår forståelse av naturen, og bruke avanserte beregninger for å forklare dem? Da kan studieretningen i teoretisk fysikk være noe for deg.

Studieretningen hører til programmet

Fysikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?