Jobb og videre studier

I løpet av masterstudiet i teoretisk fysikk vil du skaffe deg solide kunnskaper i fysikk, betydelig erfaring i anvendelse av analytiske metoder, programmering og bruk av avansert dataverktøy. Kunnskaper og innsikt i fysikk er grunnleggende for moderne teknologi, og økonomer henter også matematiske modeller fra fysikk.

Mange karriereveier og arbeidsoppgaver er åpne for deg som velger å ta studieretning i teoretisk fysikk. De solide programmeringskunnskapene du sitter igjen med etter endt master vil være ettertraktet innenfor yrker som strekker seg utenfor fysikkens bruksområder. Eksempler på jobber de seneste års kandidater har fått er dataanalytiker i NAV og konsulent i Bekk Consulting.

Mange av våre masterstudenter innen teoretisk fysikk går videre med en forskerutdanning (ph.d) i realfag. Ikke nødvendigvis i teoretisk fysikk, men også innen andre fagfelt i fysikk, både i Norge og i utlandet. Et annet alternativ er å bygge på med en årsenhet i praktisk-pedagogisk utdanning. Da kan du jobbe som lektor i den norske skolen. 


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 12:29 - Sist endret 31. aug. 2019 16:39