English version of this page

Strukturgeologi og tektonikk (studieretning)

Om du ønsker å jobbe med å forstå deformasjon og deformasjonsprosesser i bergarter er dette fagområdet for deg. Vi ser på oppbygning av jorda, styrke og struktur i bergarter, og tektoniske- og mekaniske prosesser. En stor del av Norge består av store fjellpartier, og studiet er derfor meget aktuelt her til lands. Studiet er bredt og kvalifiserer til mange typer yrker.

Studieretningen hører til programmet

Geofag (master - to år)