English version of this page

Distribuerte systemer (studieretning)

Denne studieretningen dekker kjernen i informasjonsteknologien: hvordan du kan lage dataprogrammer som løser vanskelige problemer på en effektiv og riktig måte.

Studieretningen hører til programmet

Informatikk: programmering og nettverk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?