Hvorfor velge dette programmet?

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Informatikk: programmering og systemarkitektur.  

Samfunnet er avhengig av små og store datamaskiner som mobiltelefoner, PC-er, billettautomater og medisinske instrumenter. Hos oss lærer du hvordan de fungerer, kommuniserer og hvordan de brukes til å løse oppgaver.

Kort om studieprogrammet

Studiet omfatter teori og metoder for programmering av både enkeltmaskiner og maskiner i nettverk. Du lærer å lage systemer som er pålitelige, fleksible, brukervennlige og effektive. Praktisk løsning av problemer inngår som en del av utdannelsen. Du får innsikt i teknologien bak datamaskinene, hvordan maskinen kan brukes til å løse oppgaver og hvilke utfordringer det informasjonsteknologiske samfunnet gir oss.

IT er mer enn et redskap for andre fag. Som informatiker er du en aktiv pådriver i samfunnsutviklingen. Du arbeider med grunnleggende problemstillinger som gir ny innsikt og muligheter overalt i samfunnet, og du vil være med på å skape nye bruksområder.

Hvorfor velge Informatikk: programmering og nettverk

Studiet passer for deg som vil lære om oppbygning, utvikling og bruk av datamaskiner og datasystemer, hvordan datamaskiner fungerer, hvordan de kommuniserer og hvordan datamaskinen brukes til å løse oppgaver.

Du lærer å lage applikasjoner og systemer både for små enkle datamaskiner, som for eksempel mobiltelefoner, og for større maskiner. De fleste datasystemer kommuniserer over Internett, og studiet gir deg spesialkompetanse innen programmering og datakommunikasjon som er svært viktig i all moderne IT.

Studiemiljø

Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. I begynnelsen av studiet inviterer vi deg derfor med på et faglig og sosialt seminar hvor du blir bedre kjent med faglærerne og de andre studentene på studieprogrammet ditt. Underveis i studiet får du også tilbud om personlig veiledningssamtale hvis du ønsker å ta opp faglige eller sosiale utfordringer.

I 2011 flyttet vi inn i Nordens nyeste og best utstyrte IT-bygg, Ole-Johan Dahls hus. Sonen er et møtested for engasjerte og nysgjerrige studenter, der du kan teste ut og realisere dine egne idéer. Studielaben er et tiltak som skal gjøre det lettere for deg som ny student å komme under huden på informatikkfaget. Våre svært aktive studentorganisasjoner arrangerer både faglige og sosiale arrangementer i løpet av året. Noen av disse foregår i Escape, studentenes egen kafé- og festkjeller.

Studier i utlandet

UiO har utvekslingsavtaler med en rekke prestisjetunge universiteter i utlandet, blant annet med San Jose State University i Silicon Valley. Vi anbefaler studentene våre å ta et semester eller to i utlandet i løpet av studietiden. Les mer om studier i utlandet.

Videre studier og jobb

Det er naturlig å bygge på med masterprogrammet Informatics: Programming and Networks, som igjen kan kvalifisere deg til forskning gjennom ph.d.-studiet.

Kunnskapen du får gjennom studiet, gjør deg i stand til å følge med i den teknologiske utviklingen og raskt sette deg inn i nye faglige problemstillinger. Eksempler på arbeidsoppgaver er forbedring, drifting og vedlikehold av datasystemer. Det er stor etterspørsel etter den kompetansen du får etter endt studium, og du kan arbeide med å forbedre og utvikle verktøy og metoder for å utnytte IT innen alle samfunnsområder. Les mer om videre studier og jobb.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. okt. 2019 12:15