Hva lærer du?

med en bachelor i informatikk:programmering og nettverk vil du ha et godt helhetsperspektiv på faget informatikk.

Kunnskapsmål

  • Du innehar varige faglige kunnskaper som gjør deg rustet til å møte utfordringer innen et fagområde som er i rask utvikling.
  • Du kjenner til datateknologiens muligheter og begrensninger.
  • Du vet hvordan data er lagret og hvordan datamaskiner kommuniserer.
  • Du kjenner til hvordan basis programvare og operativsystemer fungerer.
  • Du har kunnskap om systemenes og datamaskinenes rolle i bedrifter og samfunn.
  • Du har dybdekunnskap innen eget interesseområde.

Ferdighetsmål

  • Du kan utvikle programsystemer og algoritmer.
  • Du behersker metoder for å utforme og utvikle store datasystemer.
  • Du kan lage effektive og gode programmer.
  • Du kan jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, i prosjekter og i grupper.
  • Du kan bruke aktuell programvare som verktøy.

Generelle kompetansemål

  • Du kan reflektere over sentrale etiske, filosofiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid.
  • Du kjenner til datasystemers innvirkning på arbeidsplasser, informasjonsflyt i samfunnet og de mulighter og farer som ligger i utbredt bruk av persondatainnsamling.
Publisert 6. juni 2012 10:00