Informatikk: språk og kommunikasjon (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Informatikk: språkteknologi.