Biokjemi (studieretning)

Visste du at biokjemi betyr «livets kjemi», og spiller en hovedrolle i å forstå og kurere sykdommer?

Studieretningen hører til programmet

Kjemi og biokjemi (bachelor)