Kjemi (studieretning)

Visste du at kjemi kalles «den sentrale vitenskapen», fordi den er sentralt i alt fra dopinganalyse til å beskytte miljøet?

Studieretningen hører til programmet

Kjemi og biokjemi (bachelor)