English version of this page

Biomolekyler og biomaterialer (studieretning)

Har du lyst til å forstå hvordan livet fungerer helt ned til atomnivå, eller hvordan forskning på biomolekyler og nanomaterialer kan løse samfunnsrelevante biologiske eller medisinske problemer? Velger du studieretningen biomolekyler og biomaterialer kan du jobbe konkret med å bedre helse og miljø, og energi.

Studieretningen hører til programmet

Kjemi (master - to år)