English version of this page

Miljøkjemi og kjernekjemi (studieretning)

Har du lyst til å være med på å løse samfunnsutfordringer knyttet til klimaendringer, luftforurensing og overgjødsling? Vil du jobbe med radioaktive isotoper for å utvikle og forbedre prosesser for produksjon eller utvinning av metaller. Velger du studieretningen miljøkjemi og kjernekjemi kan du jobbe konkret med slike utfordringer.

Studieretningen hører til programmet

Kjemi (master - to år)