English version of this page

Organisk kjemi (studieretning)

Har du lyst til å bidra til å utvikle grønn kjemi? Vil du være med på å fremstille nye organiske molekyler som kan inngå i legemiddel mot sykdommer som tuberkulose og malaria? Vil du arbeide med gullkjemi og lage nye metallorganiske katalysatorer for kjemiske prosesser? Med organisk kjemi kan du bidra til å løse mange slike utfordringer.

Studieretningen hører til programmet

Kjemi (master - to år)