Studieliv og studentpolitikk på Kultur og kommunikasjon

Her finner du informasjon og lenker til informasjon om studieliv og studiepolitikk aktuelt for bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon.  

Studentsosiale tiltak

For å få støtte til sosiale eller faglige aktiviteter, må programutvalget søke om støtte i forkant av arrangementet.

For programutvalget: studentsosiale midler

 

Refusjon av utlegg

Hvis medlemmer av programutvalget legger ut penger til sosiale og faglige programaktiviteter som det på forhånd har blitt innvilget støtte til, skal man få refundert disse pengene. Dette gjøres ved å fylle inn refusjonsskjemaet som ligger ved søknadsskjemaet om studentsosiale tiltak. Refusjonsskjema, sammen med originalkvitteringer, leveres til studiekonsulenten.

Les mer om refusjon

Kontaktinfo for Programutvalget på bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon:

Ønsker du å sende en e-post til de som sitter i Programutvalget på programmet, bruker du adressen programutvalg_kulkom(at)sv.uio.no. Du finner mer informasjon om programutvalget på deres hjemmeside.

Studentpolitikk

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU) jobber for å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor fakultetsledelsen.

Studentparlamentet er UiO-studentenes øverste valgte organ. Vi jobber med å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor universitetsledelsen, de sentrale organene i Norsk Studentorganisasjon, Oslo kommune og Stortinget. 

Publisert 20. juni 2012 13:01 - Sist endret 27. juli 2015 10:53