De viktigste arbeidsoppgavene i jobben

Arbeidsoppgavene til en kunsthistoriker er ofte knyttet til kunstformidling og kuratering. Men du kan også ha arbeidsoppgaver knyttet til kunst- og kulturkritikk, undervisning, forlagsvirksomhet og arkiv- og kulturforvaltning.

Tabellene under viser de viktigste arbeidsoppgavene for masterkandidater fra HF i de største bransjene. Det er en tydeligere sammenheng  mellom innholdet i utdanningen og arbeidsoppgavene i jobben for masterkandidater enn for bachelorkandidater. Mange av de samme arbeidsoppgavene går igjen i flere bransjer.

Kunst, kultur og kreative næringer

De viktigste arbeidsoppgavene for HF-kandidater med mastergrad i denne delen av kulturlivet er:

Graf: kulturarbeid og formidling 44 prosent; utøvende kunstnerisk virksomhet 36 prosent; journalistikk og redaksjonsarbeid 24 prosent; undervisning og pedagogisk arbeid 18 prosent; og prosjektledelse og prosjektarbeid 18 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Arkiv, bibliotek og museum

De viktigste arbeidsoppgavene for HF-kandidater med mastergrad i denne delen av kulturlivet er:
Graf: kulturarbeid og formidling 42 prosent; arkiv og bibliotekoppgaver 39 prosent; prosjektledelse og prosjektarbeid 32 prosent; arkeologi og konservering 18 prosent; og forskning 16 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Utdanning og skoleverk

Graf: undervisning og pedagogisk arbeid 79 prosent; veiledning 17 prosent; opplæring 16 prosent; administrasjon 15 prosent; saksbehandling 7 prosent. Kilde: UiOs Kandidatundersøkelse 2018.

Media, forlag og kommunikasjon

Graf: journalistikk og redaksjonsarbeid 53 prosent; kommunikasjonsarbeid og PR; salg, markedsføring og reklame 17 prosent; produksjon for radio, TV, musikk og nett; prosjektledelse og prosjektarbeid 15 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Offentlig forvaltning
Graf: saksbehandling 63 prosent; veiledning 33 prosent; administrasjon 33 prosent; rådgivning 27 prosent; kulturminneforvaltning og kulturvern 12 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Forskning og utvikling

Graf: undervisning og pedagogisk arbeid 33 prosent; arkeologi og konservering 13 prosent; administrasjon 13 prosent; prosjektledelse og prosjektarbeid 10 prosent; arkiv- og bibliotekoppgaver 10 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

 

Publisert 23. juni 2020 18:49 - Sist endret 23. juni 2020 18:53