Studieopphold i utlandet

Kunsthistorie og visuelle studier er et fag med et globalt nedslagsfelt. Det er viktig for en kunsthistoriker å kjenne til en rekke forskjellige kunst- og billedtradisjoner fra hele verden. Ved å reise på utveksling får du kunnskap og innblikk i temaer og kunstverk som utfyller den kompetansen du bygger deg opp ved UiO. Om du er interessert i et bestemt lands kunst, vil det være til stor hjelp å utveksle til et universitet i dette landet for å komme nærmere kunstverkene og utvikle din språklige kompetanse.
Det er viktig for en kunsthistoriker å være på reise for å se og oppleve kunstverk, arkitektur og andre typer monumenter. Dette får du en unik mulighet til ved å reise på utveksling. Like viktig er det å bygge seg et internasjonalt nettverk. Enten du ønsker å jobbe i et museum, galleri eller bli forsker senere, vil det være en stor styrke om du har vært på utveksling og kan vise til internasjonal erfaring.

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du tar andre semester i utlandet. Du må da ta 20 studiepoeng ved det universitetet du studerer og skrive på masteroppgaven din tilsvarende 10 studiepoeng. Er du usikker på når og hvor du skal reise, snakk med studiekonsulenten på kunsthistorie og visuelle studier.

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av studieløpets fjerde og/eller femte semester. Du kan ta emner innenfor i fordypningsgruppen, støttegruppen og de frie emnene som utvekslingsstudent. Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene ved UiO. Er du usikker på når og hvor du skal reise, snakk med studiekonsulenten på kunsthistorie og visuelle studier.

Hvor kan du reise?

Se alle instituttets avtaler her. I tillegg til våre avtaler har både HF og UiO avtaler som kan være interessante for deg, og disse finner du på de sentrale sidene for utveksling. 

Stipendordninger

I tillegg til stipendordningen som Lånekassen har, finnes det flere ekstra stipender. Reiser du på en Erasmus-avtale eller Nordplus-avtale vil du motta et ekstra stipend i måneden. Om en utvekslingsavtale er Erasmus + eller Nordplus er oppgitt på nettsiden for utvekslingsavtalen.

Lånekassen har også et eget språkstipend om du ønsker å ta språkkurs i forkant av studiet.

Internasjonal praksis

Andre muligheter

Du kan velge emner ved UiOs institutter i Roma og Athen som del av studiene dine.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. jan. 2020 13:55