Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

36

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Krav til faglig fordypning er minimum 80 studiepoeng i kunsthistorie. Følgende faglige fordypninger fra UiO dekker dette kravet: 80KUN1 , 80KUN3, 80KUN5 og 80KUNANT, eller tilsvarende. Informasjon om overgangsordninger for nye fordypninger.
Mellomfag i kunsthistorie med minst 2,7 i karakter dekker også kravet til faglig fordypning.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Søkere med norsk utdanning utenfor UiO må i tillegg laste opp emnebeskrivelser.

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg laste opp emnebeskrivelser.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Merk at dersom du har hatt opptak til masterstudiet i kunsthistorie tidligere, men ikke fullført og får opptak på nytt, må du likevel ta KUN4010 Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving og KUN4020 Fremleggingsseminar, masterprosjekter i kunsthistorie på nytt. Du må også ta KUN4090 på nytt.