Beskjeder

Publisert 20. jan. 2021 15:04

Blaafarveværket søker utstillingsmedarbeidere i 2021.

Fullstendig utlysning her (pdf).

Publisert 27. okt. 2020 14:55

Vi søker masterstudenter til faglig arbeid vårsemesteret 2021. Søknadsfrist er 1. november.
Utlysninger finner du her: https://www.hf.uio.no/ifikk/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2020/utlysning-undervisningsassistenter-kun1001-varseme.html

Publisert 21. okt. 2020 08:15

Til deg som er andre- eller femteårsstudent - vi trenger å høre din mening

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt. Studiebarometeret gir Universitet i Oslo viktige informasjon om hvordan studentene opplever studiekvaliteten.

I årets undersøkelse blir studentene også spurt om koronasituasjonen, og hvordan det har påvirket studiehverdagen. Det er derfor ekstra viktig at du svarer på undersøkelsen i år.

Undersøkelsen er sendt ut via e-post tirsdag 20. oktober og blir gjennomført av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Du har fått en personlig lenke du må bruke for å svare på spørreskjemaet.

Høy svarprosent er viktig for at vi skal få gode data om ditt studieprogram. Ved å delta kan du vinne et gavekort på opptil...

Publisert 14. okt. 2020 09:14

Som praktikant i Nordens hus er du en del av ett dynamiskt team, som arbetar med kulturutbyte mellan Island, Norden och de baltiska länderna i form av samarbetsprojekt med kulturinstitutioner, konstnärer och forskare i hela regionen. For studenter med mastergrad i kunsthistorie og visuelle studier er særlig "Praktikant med inriktning på konst- och kulturproduktion" relevant.

Les mer om praksisplassene her (pdf)

Det er mulig å søke praksis etter fullført grad gjennom Erasmus +. Les mer om Erasmus + her.

Publisert 21. apr. 2020 10:49

Studenter ved UiO mottok fredag 17. april e-post og SMS om å delta i den nasjonale undersøkelsen BRY DEG.

UiO oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Publisert 11. nov. 2019 12:46

[For English, please see below.]

Til studenter ved HF,

Valg av representanter for deres valgkrets til fakultetsstyret 2020 er nå åpnet, valget gjennomføres i eValg https://valg-pilot.uio.no/ . Valget er åpent fram til fredag 15. november kl. 12.00.

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/index.html

Ved eventuelle spørsmål kontakt valgstyret på valgstyre@hf.uio.no .

Godt valg!

Vennlig hilsen

Inger-Johanne Ullern

Valgsekretariatet HF

-------------------

To the students at HF,

The election to the Faculty Board for representatives for your constituency for 2020 is now open, please log in and...

Publisert 5. nov. 2019 11:21

(English version below)

Til studentene ved HF,

Valg til fakultetsstyret holdes mandag 11. november kl. 08.00 - fredag 15. november kl. 12.00.

Det skal velges tre representanter og tre vararepresentanter for studentene til fakultetsstyret 2020.

Etter nominasjonsrunden stiller til sammen 6 kandidater til valg. Finn din kandidat og les mer om valget her: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/

Logg inn i valgportalen https://valg-pilot.uio.no/ for å stemme.

 

-------

To students at HF,

The Faculty Board elections are held between Monday November 11th at 08:00 and Friday November 15th at 12:00 (noon).

Three student representatives and three substitutes to the Faculty Board in 2020 must be elected, from a p...

Publisert 7. okt. 2019 14:14

Kjære studenter og midlertidig ansatte ved HF!

I høst er det valg til fakultetsstyret for deres valgkretser (https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/ ).

Dere vil få rikelig med informasjon om valgene når det nærmer seg, men i første omgang om nominasjonsfristen 21. oktober: Har du noen gode forslag til kandidater som kan være med og styre HF-skuta det neste året? Er du selv et styrerepresentant-emne? Ta gjerne kontakt med en representant i valgstyret for en uforpliktende prat om ideene dine, eller dersom du ønsker mer informasjon.

Kontaktinformasjon til valgstyret finner du her: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/valgstyre.html

Har du et forslag klart? Forslag til kandidater sendes va...

Publisert 7. okt. 2019 11:16

Vårsemesteret 2020 tilbyr IFIKK og Det norske instituttet i Roma tre emner i kunsthistorie med undervisning i Italia. Oversikt over emner finner du her

Publisert 17. sep. 2019 11:12

Astrup Fearnley Museet er på utkikk etter flere museumsverter!

Er du interessert i samtidskunst og arkitektur og har lyst til å jobbe på museet? Løp og søk!

Les mer om stillingen her

Send kortfattet søknad og CV til soknad@fearnleys.no innen søndag 29. september 2019.

Publisert 17. sep. 2019 08:14

Kulturrådet har en ny utlysning av stipender innen «Digital kultur, estetisk praksis» til masterstudenter med frist 1. oktober. Tema er «undersøke hvordan digitalisering og digital mediekultur preger estetiske praksiser i samtiden og utfordrer etablerte begrep, kategorier og forståelsesformer knyttet til kunst og kultur.»                           

De som får støtte får et stipend på 30 000 kr og betalt reise og deltagelse på arbeidsseminarer sammen med forskerne som har forskerprosjekter.     

Utlysning finner du her

Om programmet ved Kulturrådet.

Publisert 13. sep. 2019 08:58

Torsdag 19. september kl. 16.15 gir Ina Blom foredraget "Om å skrive kunstkritikk. En personlig rapport." I forelesningen diskuterer Ina Blom hva det vil si å være kunstkritiker, fra et praktisk, estetisk og etisk perspektiv. Hun vil diskutere ulike kunstkritiske genre, medier og tilnærmingsmåter, og kunstkritikkens plass og rolle i offentligheten. Hva vil det si å oversette visuelle opplevelser til ord? Hvordan arbeider man rent konkret med kunstkritiske tekster? 

Mer informasjon om Ina Bloms foredrag finner du her.

Foredraget er en del av foredragsserien som blir arrangert i anledning oppstarten av Kunsthistorie og visuelle studiers sitt nye masterprogram "Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv". Studenter på alle nivåer er velkomne....

Publisert 13. sep. 2019 08:42

Høsten 2020 åpner det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen, men allerede denne høsten starter nedtellingen. Gjennom en serie foredrag, samtaler og pop-up-utstillinger kalt MOT ET NYTT MUSEUM vil vi gi et innblikk i det faglige arbeidet som har foregått i kulissene, mens store deler av museet har vært stengt.

Første foredrag holdes torsdag 19. september kl. 17.30-18.30. Tema er Kuratoren som detektiv.

Jo eldre et maleri er, jo mer blir kunsthistorikerens arbeid lik detektivens. Med flyttingen til et nytt bygg har Nasjonalmuseets gamle mestere blitt underlagt grundig granskning. Kurator Cynthia Osiecki tar oss i dette foredraget med på en spennende reise med utgangspunkt i et stilleben av Balthasar van der Ast. Da maleriet ble renset for overmaling og ferniss, dukket avkuttede blader og kirsebær opp i lerretets ytterkant. Dermed...

Publisert 22. aug. 2019 15:19

Blomqvist Kunsthandel søker etter flere ekstrahjelper/tilkallingshjelper.

Våre forventninger til deg

  • Du må være veldig fleksibel i henhold til arbeidstid
  • Du vil bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø
  • Du liker å arbeide effektivt og i et høyt tempo
  • Du er nysgjerrig og motivert for å håndtere ulike arbeidsoppgaver
  • Du evner å skape en vennlig atmosfære og samarbeide med dine kollegaer
  • Du har gjerne erfaring innen kunst, men vi legger mest vekt på din personlighet
  • Den aktive arbeidssituasjonen stiller krav til god fysikk

Vi gjør oppmerksomme på at all kommunikasjonen vedrørende stillingen vil skje pr e-post.

Spørsmål og søknad sendes til irina.khotko@blomqvist.no og HUSK å merke søknaden med ”Ekstrahjelp stilling”

Publisert 22. aug. 2019 15:10

Kunstnernes Hus søker to kunnskapsrike og utadvendte personer som kunne tenkt seg å jobbe som omviser og med relaterte formidlingsoppgaver i våre utstillinger og om vår historie og arkitektur. Søknadsfrist er 10. september 2019.

Hele stillingsutlysningen finner du her.

Publisert 16. mai 2019 11:04

Deichman Tøyen har en gruppe som heter KulTur. Det er en turgruppe for kulturinteresserte innvandrere som besøker ulike museer og kulturinstitusjoner i Oslo. Annenhver fredag drar vi på tur eller har språkkafe på biblioteket der vi diskuterer neste reisemål, lærer om norsk kultur og øver på å snakke norsk.

Språkkafeen ledes av fire frivillige studenter fra ulike humanistiske fag ved UiO, og nå trenger de flere frivillige.

Å være frivillig på språkkafeen er en ypperlig mulighet til å få trening i formidling, og en måte å skape nettverk med ulike museer og kulturelle institusjoner. Språkkafeen er annenhver fredag 1500-1630.

Høres dette interessant ut for deg? Ta kontakt med Nora Helset, aktivitetskoordinator Deichmann Tøyen. nora.helset@bgo.oslo.kommune.no

Publisert 4. feb. 2019 13:00

Som et ledd i arbeidet fram mot en ny strategi for Universitetet i Oslo arrangeres det en rekke åpne møter der viktige strategiske temaer belyses på ulike måter.

Mandag 11. februar arrangeres det første av disse møtene med temaet «Kobling av forskning og utdanning».

Tid: 08:15-10.00 (servering fra 08:00)

Sted: Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

 

Alle ansatte og studenter ønskes velkomne til å bli med å belyse sammenhenger mellom forskning og utdanning:

- Hvordan settes forskning og utdanning i sammenheng innenfor dagens utdanninger?

- Hva er utfordringene, hva er gevinstene?

- Hvor viktig er koblingen for UiO i årene som kommer?

Møt opp og vær med å stake ut kursen for UiO framover!

For detaljert program, se https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/tankesmier/koble-forskning-utdanning/arrangementer/apent-mote.html

Publisert 11. des. 2017 08:25

Hei student!

Masterprogrammet i kunsthistorie har endret navn til master i kunsthistorie og visuelle studier. Innholdet i programmet er uendret.

- Linn Thorsen, studiekonsulent kunsthistorie og visuelle studier