Allmenn litteraturvitenskap (årsenhet)

Ønsker du en oversikt over vestens litteratur fra antikken fram til i dag? Årsenheten i allmenn litteraturvitenskap inviterer til dypdykk i Kong Ødipus av Sofokles, Cervantes' Don Quijote og Prosessen av Kafka.

Program for studiestart

15 aug.
12:15, Auditorium 2, Sophus Bugges hus
15 aug.
15:00, Universitetsplassen
16 aug.