Allmenn litteraturvitenskap (årsenhet)

Ønsker du en oversikt over vestens litteratur fra antikken fram til i dag? Årsenheten i allmenn litteraturvitenskap inviterer til dypdykk i Kong Ødipus av Sofokles, Cervantes' Don Quijote og Prosessen av Kafka.

Fakta om programmet
Studiepoeng:60
Studiet varer:1 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Program for studiestart

10 aug.
14:15, Auditorium 2, Sophus Bugges hus
10 aug.
15:00, Strømmes digitalt