Programrådene på Institutt for medier og kommunikasjon

IMK har to programråd, ett for bachelorprogrammet og årsenheten, og ett for masterprogrammene.

Bachelorprogram
Medier og kommunikasjon


Masterprogram

Medievitenskap

Journalistikk

Screen Cultures

Medlemmer

Referater og møteplan for programrådet
 

Programleder: Maria Utheim
maria.utheim@media.uio.no

Sekretær: Bjørnar Hjulstad bjornar.hjulstad@media.uio.no

E-postliste til programrådet: programrad-medievit@hf.uio.no

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:23 - Sist endret 23. aug. 2019 15:10