Programrådene på Institutt for medier og kommunikasjon

IMK har to programråd, ett for bachelorprogrammet og årsenheten, og ett for masterprogrammene.

Bildet kan inneholde: samarbeid, finger.

Bachelorprogrammet

Nettside: 
Medier og kommunikasjon

Programleder: Kjetil Rødje

Sekretær: Sofia White Petterson

E-postliste: ba-programraad-medievit@media.uio.no

 

 

 

Møteplaner, innkallinger og referater for felles programråd til og med vår 2019

Medlemmer


 

Masterprogrammene

Nettsider: 

Medier og kommunikasjon

Politisk kommunikasjon

Screen Cultures

Journalistikk

Medievitenskap (Fra H22: Medier og kommunikasjon)

studieretning: Political communication (Fra H22: Eget program, se over)

Programleder: Kjetil Rødje

kjetil.rodje@media.uio.no

Sekretær: Helén Rummelhoff

E-postliste: ma-programraad-medievit@hf.uio.no

 

Publisert 6. juni 2012 10:23 - Sist endret 22. feb. 2022 09:30