Journalopptak for Modul 2, termin 2 på Ahus

Generell informasjon

Merk at du ikke må sende journalnotater pr e-post. Dette er sensitive data som må behandles deretter.

Vi forventer at: "Journal 1. Om å skrive enda bedre medisinske journaler" (kompendium på Akademika) er lest før man tar opp prøvejournalene.

Hver student skal ta opp to journaler på inneliggende pasient. Disse rettes av lærer og skal godkjennes.  De skal makuleres etter retting og ikke legges inn i DIPS

 

Tilbake til Campus Ahus

Publisert 22. apr. 2016 14:27 - Sist endret 17. sep. 2020 12:38