Tilgang til elektronisk journal - DIPS

Studenter som trenger journaltilgang i studiet kan få tilgang til Ahus' elektroniske journalsystem DIPS.

Åpningstiden for Dips brukerstøtte er fra 8 - 11 og 12 til 15 telefonnummer (679)62000, innvalg 2.  

 

Før tilgangen kan gis må følgende prosedyre følges

De som eventuelt har tatt DIPS e-læring tidligere trenger ikke å ta det igjen, men gi oss beskjed hvilket semester/år dere tok det så vi kan finne fram kursbeviset.

For å få brukernavn og passord til DIPS så må DIPS e-læringen tas via Læringsportalen. Dette er den samme portalen som de fire andre obligatoriske kursene tas via -
https://kurs.helse-sorost.no/ - og dere bruker da samme brukernavn og passord som dere fikk i forbindelse med ID-kort kurset ved Ahus.

Dere må melde dere på kurset som heter "DIPS Basis - Ahus" via Kurskatalog i menyen på venstre side. Dette kurset er obligatorisk. Vi anbefaler også å ta kurset "DIPS Journal - Ahus" men dette er ikke obligatorisk å ta.

Kurset tar totalt ca 80 minutter og har dessverre noen svakheter;
- Dere må ta det via en PC som har en skjermoppløsning på minst 1280 x 1024 for å se hele kursbildet.
- Ved avslutning av hver modul, må du lukke vinduet på ordinær måte med X-en oppe til høyre. Krysset nederst til høyre virker ikke.
- Ekstra informasjon til modul 01: Det anbefales ikke å låse Dips på Ahus, men at Dips avsluttes før man drar ID-kortet ut av tastaturet.

Denne informasjonen står også inne i Læringsportalen når dere har logget dere inn og valgt "DIPS Basis - Ahus" som kurs

Vi håper alt dette blir utbedret i neste versjon av DIPS e-læring.

NB! Det er svært viktig at dere sender en mail til andre.oien@medisin.uio.no når dere har fullført kurset. Dette for at kurset skal bli registrert som Bestått i Læringsportalen. Legg med navnet deres, brukernavnet til Læringsportalen, hvilket kurs dere har tatt samt hvilket semester dere går i. Dersom dere ikke gjør dette vil vi ikke få dere opp på rapportene over de som har bestått kurset og vi vil ikke få laget brukere i DIPS til dere!

Dere vil motta en mail fra oss når brukertilgangen i DIPS er i orden og dere må møte opp i NyeNord 4 i den sentrale studentenheten for å få utlevert brukernavn og passord til DIPS og røntgensystemet MagicWeb.

Lykke til og bare ta kontakt om det er noen spørsmål!
 

IT-ansvarlig Andre Øien  E-Post: andre.oien@medisin.uio.no / andre.oien@ahus.no

Tilbake til Campus Ahus

Publisert 11. juli 2012 13:49 - Sist endret 17. sep. 2020 13:04