Tilgang til elektronisk journal - DIPS

Studenter som trenger journaltilgang i studiet, kan få tilgang til Ahus' elektroniske journalsystem DIPS. Dette gjelder utvalge studenter i modul 3, 6 og 8.

Dips brukerstøtte                       

Telefonnummer 32 23 53 30.

Åpningstid er fra 8 - 11 og 12 til 15

Før tilgangen kan gis må følgende prosedyre følges

De som eventuelt har tatt DIPS e-læring tidligere trenger ikke å ta det igjen, men gi oss beskjed slik at vi kan sjekke ut dette.
Har man tatt kurset ved andre sykehus så trengs det en bekreftelse i form av kursbevis eller en e-post fra ansvarlig leder der kurset ble tatt.
Bekreftelse sendes på e-post til André Øien.

For å få brukernavn og passord til DIPS så må kurs tas via Læringsportalen.
Dette er den samme portalen som de andre obligatoriske kursene tas via og dere bruker samme brukernavn og passord som dere fikk i forbindelse med ID-kort kursene ved Ahus.

 

Dere må melde dere på og fullføre og bestå følgende kurs for å få tilgang til Dips:
Modul 3

000. DIPS Kom i gang
001a. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK

109a. MetaVision Basiskurs Lesetilgang eller                                                                  122. MetaVision Basiskurs Sengepost – Lege og SPL (anbefales)

Modul 5 psykiatripraksis avklares med praksissted
000. DIPS Kom i gang
001a. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK

Modul 6
000. DIPS Kom i gang
001a. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK

Modul 8
000. DIPS Kom i gang
001a. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK
122. MetaVision Basiskurs Sengepost – Lege og SPL

Ved behov for e-resept og tilgang kjernejournal må følgende kurs tas i tillegg til de tre kursene nevnt over:
Kjernejournal
E-resept og LIB i Dips 2020

 

 

NB! Det er svært viktig at dere sender en e-post til André Øien når dere har fullført kursene.

 

Dere vil motta en e-post fra oss når brukertilgangen i DIPS er i orden.
Lykke til og bare ta kontakt om det er noen spørsmål!

 

IT-ansvarlig Andre Øien 

Tilbake til Campus Ahus

Publisert 11. juli 2012 13:49 - Sist endret 5. aug. 2021 11:03