Tidligere eksamensoppgaver og psykometrinotat

Her finner du tidligere oppgaver og psykometrinotat til felles avsluttende skriftlig deleksamen i medisin.

Vær oppmerksom på at eldre eksamensoppgaver og sensorveiledninger kan være faglig utdaterte.

Oppgaver fra siste tre år

Alle tilgjengelige oppgaver

 
Publisert 9. juli 2021 13:05 - Sist endret 7. feb. 2022 13:48