Spørsmål og svar

Bolig

– Hvordan skaffer jeg meg hybel? 

Svar: Studentsamskipnaden i Agder (SiA) har boliger i Kristiansand og Grimstad. Studentene ved UiO Campus Sør kan søke og få tilgang til studentboligene som SiA disponerer på lik linje som studenter ved Universitetet i Agder. Du er imidlertid selv ansvarlig for å skaffe deg bolig, enten ved å søke SiA eller ved å leie på det private markedet. Som student har du også ansvar for å finansiere boligen selv.

Se SiA Bolig

– Dekker UiO kostnadene til hybel i Kristiansand, eller til hybelen jeg forlater i Oslo? 

Svar: Nei, du må dekke dette selv. Eier du bolig i Oslo, forutsettes det at du finner løsninger som å leie ut denne under oppholdet i sør.

Studiemiljø

– Får vi en kontaktperson lokalt på UiO Campus sør som vi kan spørre om ting? 

Svar: Det vil bli ansatt en koordinator med ansvar for studieadministrasjon, og en campusleder. Begge vil holde til lokalt.

– Må jeg betale semesteravgift både til Universitetet i Agder og til Universitetet i Oslo?

Svar: Nei, du betaler semesteravgiften i Oslo, så dekker vi semesteravgiften i Agder.

Transport

– Får jeg dekket kostnader til å flytte ned til Kristiansand og hjem til Oslo igjen etterpå? 

Svar: Det blir gitt noe stønad til flyttekostnader.

– Får jeg dekket kostnader til hjemreiser til Oslo mens jeg studerer i Kristiansand? 

Svar: Det blir ikke gitt stønad til hjemreiser. De fleste eksamener holdes lokalt. Én eksamen kommer til å avholdes i Oslo (OSCE), og universitetet dekker reise til denne. 

– Dekkes transport om jeg får praksis andre steder i Agder, som Arendal eller Flekkefjord? 

Svar: Universitetet dekker billigste transport mellom Kristiansand og Arendal. Vi dekker også eventuell overnatting i Flekkefjord.

Søknad

– Hvordan søker jeg?

Svar: Et nettskjema blir klart over sommeren.

– Kan jeg ta bare et semester/modul i sør?

Svar: Du må søke for hele perioden, ikke kun ett semester. Det betyr at de som starter høsten 2023 skal ta både modul 6 og 7 på UiO Campus sør.

– Hva gjør dere om flere enn ti søker om plass? 

Svar: Plassene blir da fordelt ved loddtrekning.

– Kan jeg få beskjed om å reise sørover om jeg ikke har søkt?

Svar: Nei, plassene fordeles gjennom rekruttering.

– Hva med studenter som starter på våren, kan de også søke? 

Svar: Vi har oppstart på UiO campus sør både vår og høst. 

– Kan man takke nei etter å ha søkt/fått plass?

Svar: Hvis man har takket ja til tildelt plass, er det bindende. Man binder seg for hele perioden, det vil si ved første utlysning for modul 6 og 7. Ordinære regler gjelder for tilrettelegging og permisjon på grunn av sykdom og svangerskap.

– Er det planer om å kunne ta Modul 8 på UiO Campus Sør etter endt modul 7?

Svar: Ikke foreløpig. To år ved UiO Campus sør er det som er planlagt nå, så vil ordningen evalueres.

–  Antar at man binder seg til UiO Campus sør hvis man takker ja til et evt. tilbud om plass? Det går vel ikke an å f.eks. utveksle i modul 6 og gå UiO Campus sør i modul 7?

Svar:  Det er bindende påmelding til UiO Campus sør, og det er foreløpig ikke mulig å utveksle i denne perioden.

–  Vet at det er et ønske om normert studieprogresjon for utveksling, men antar at det ikke gjelder for opptak ved UiO Campus sør? Vil bare ha sjekket dette, slik at jeg ikke planlegger og uansett havner nederst i søkerkøen.

Svar: Vi har ikke krav om normert studieløp.

– Søknaden er bindende", men antar at det først er bindende når jeg evt. takker "ja" til tildelt plass, også uavhengig av antall søkere?

Svar: Det stemmer. Søknanden er bindende etter du har takket ja til tildelt plass.

Undervisning

– Siden vi har en del felles forelesninger, kanskje særlig i modul 6, betyr det at man da vil være i Kristiansand store deler av modulen? Foruten en praksisperiode som man antakeligvis har?

Svar: Velger du å dra til UiO Campus sør, er du i Agder hele tiden gjennom modul 6 og 7. Du får undervisning lokalt, og noe fjernundervisning, og praksisen blir på Sørlandet sykehus.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Da kan du fylle inn feltet under med spørsmålet ditt og trykke send. 

Publisert 2. juni 2022 11:28 - Sist endret 26. sep. 2022 18:37