English version of this page

Fluidmekanikk: Biomekanikk og medisinsk mekanikk (studieretning)

I studieretningen "Fluidmekanikk: Biomekanikk og medisinsk mekanikk" vil problemstillingene i hovedsak ha med levende organismer å gjøre, enten for å beskrive organismer eller sykdommer fra et mekanisk synspunkt, eller for å forstå hvordan vi kan forbedre behandlingen av sykdommer.

Studieretningen hører til programmet

Fluidmekanikk (master - to år)