Hvorfor velge denne retningen?

Lurer du på hvor store ødeleggelser en flodbølge kan volde langs kysten?  Er du interessert i sikkerheten til skip og oljeplattformer i stormfulle eller arktiske omgivelser eller kunne du tenke deg å jobbe med industrielle problemstillinger og forbedre energibransjen?

I denne studieretningen vil problemstillingene i hovedsak ha med ikke-levende forhold å gjøre. enten for å beskrive prosesser i naturen eller i industri, for å forstå hvordan vi kan håndtere miljøet rundt oss på en trygg og hensiktsmessig måte, eller forbedre/fornye ressursbruken vår.
 
Publisert 23. sep. 2019 12:53 - Sist endret 9. okt. 2019 14:41