Søknadsfrist og opptak

Du søker opptak direkte til en av studieretningene på programmet:

Studiet forutsetter meget gode kunnskaper i norsk, tilnærmet morsmålskompetanse. Studiet gir ikke opplæring i norsk som fremmedspråk.