Overlapp mellom emner fra før kvalitetsreformen og BA med 120sp fordypning i psykologi (f.o.m.H09)

Dersom emnegruppen psykologi fordypning (120-gruppa) inneholder mer enn 120sp pga ikke-delelige emner, vil kravet til frie emner bli redusert tilsvarende. Hvis studenten for eksempel får 160 sp i 120-gruppa, så blir det ikke plass til frie emner.

Studenter som har avlagt psykologiemner før kvalitetsreformen, bør avklare med SV-Info eller studiekonsulenten på bachelorprogrammet om det er plass til frie emner i graden før de avlegger noen av sine frie emner.

PSY110
(30sp)

Kommentar

Overlapper helt med:
PSY1000 og PSY1010

Studenter med opptak på BA f.o.m. H09, trenger ikke ta PSY1000 og PSY1010.

PSY120
(30sp)

Kommentarer

Gir 5sp reduksjon mot:
• PSY1101
• PSY1200
• PSY2300
• PSY2600

Studenter med opptak på BA f.o.m. H09 ta PSY1101, men vil få 5sp reduksjon.

Dersom PSY1200, PSY2300 eller PSY2600 er en del av studentens studieløp, så må studenten også ta disse, men de vil bli redusert med 5sp.

Dersom studenten ikke har noen av disse emnene i sin utdanningsplan, bør hun unngå å ta disse som frie emner for de vil bli redusert med 5sp.

PSYG
(60sp)

Kommentar

Overlapper helt med:
PSY1000 og PSY1010

Gir 5sp reduksjon mot:
• PSY1101
• PSY1200
• PSY2300
• PSY2600

Studenter med opptak på BA f.o.m. H09, trenger ikke ta PSY1000 og PSY1010.

Studenter med opptak på BA f.o.m. H09 ta PSY1101, men vil få 5sp reduksjon.

Dersom PSY1200, PSY2300 eller PSY2600 er en del av studentens studieløp, så må studenten også ta disse, men de vil bli redusert med 5sp.

Dersom studenten ikke har noen av disse emnene i sin utdanningsplan, bør hun unngå å ta disse som frie emner for de vil bli redusert med 5sp.

PSYMTILP
(30sp)

Kommentar

Gir 10sp reduksjon mot:
• PSY3091
• PSY3092
• PSY3095

Studenter med opptak på BA f.o.m. H09 ta enten PSY3091, PSY3092 eller PSY3095 dersom en av disse er i studentens studieløp. Studenten vil imidlertid få en reduksjon på 10sp.

 

Publisert 6. juni 2012 13:34 - Sist endret 18. mai 2016 12:56