Religionsvitenskap (årsenhet)

Religion finnes i mange varianter. I dagens multireligiøse samfunn er religion en kilde til konflikt, men også til identitet og mening. Å få oversikt over religioner og religiøse fenomener er vanskelig, men årsenheten i religionsvitenskap er et godt sted å begynne.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 60
Studiet varer: 1 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Følg oss på Facebook

 

Presentasjon fra studiestart høst 2019