Evalueringer

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Evaluering av studiet

Periodisk programevaluering

Periodisk emneevaluering 

Programgjennomgang

Tilsynssensorrapporter

Annen evaluering

 

Publisert 8. juli 2015 13:31 - Sist endret 12. jan. 2022 10:02