Spansk (årsenhet)

Spansk språk og kultur gjør seg gjeldende på mange områder og er en viktig del av den europeiske kulturarven. Årsenheten i spansk gir deg bedre ferdigheter i spansk muntlig og skriftlig og kunnskap om den spansktalende verdens språk, litteratur og kultur.