Spansk (årsenhet)

Spansk er et av de store verdensspråkene og blir snakket i Spania og de fleste land i Latin-Amerika. Nær 400 millioner mennesker i verden har spansk som morsmål. I spansktalende land er det ofte vanskelig å kommunisere effektivt på engelsk eller andre fremmedspråk.