Betale semesteravgifta frå utlandet

Betalingsopplysningar, dvs. kontonummer, KID-nummer og beløpet du skal betale finn du i Studentweb frå tidleg i desember/juni.

  • Elektronisk IBAN for konto 7694 05 11093 (semesteravgiftskontoen) er NO3376940511093
  • Bankens BIC (SWIFT) er DNBANOKK
  • Namnet på banken er DNB
  • Bankadressa skal ikkje lenger brukast. Ho er erstatta av IBAN og BIC.
  • Om du betaler semesteravgifta frå utlandet, kan det ta opptil tre veker frå du har betalt til ho blir registrert i studentsystemet til UiO. Banken din kan trekkje eit gebyr når du overfører pengar frå utlandet.
Publisert 18. mai 2011 11:07 - Sist endra 17. aug. 2015 11:34