Hvordan du oppretter en faktura for betaling av semesteravgift

Velg Betaling under Mer... i menyen. Trykk på knappen 'Opprett faktura' for å få frem betalingsopplysningene.

Du kan ikke betale via Studentweb. Benytt f.eks. nettbank og legg inn kontonummer, KID-nummer og beløp. Du kan laste ned opplysningene i en pdf om du trenger dette, for eksempel for videresending.

Bildet kan inneholde: rektangel, font, linje, skjermdump, operativsystem.

Eksempel på betalt faktura

I Studentweb, under menyvalget Betaling, finner du opplysninger om fakturaen du har betalt dette semesteret. Du kan laste ned opplysningene i en pdf om du trenger dette, for eksempel for å bruke som kvittering.

Bildet kan inneholde: rektangel, font, skjermdump, parallell, operativsystem.

Publisert 9. juni 2016 12:31 - Sist endra 30. mai 2022 11:53