English version of this page

Semesteravgift ved permisjon eller deltidsstudium

Permisjon

Dersom du har permisjon frå studieprogrammet ditt, skal du ikkje betale semesteravgifta eller registrere deg i permisjonsperioden.

Dersom du er aktiv på andre studieprogram eller tek enkeltemne, skal du likevel betale semesteravgifta og registrere deg.

Studentar i foreldrepermisjon kan velje å betale semesteravgifta og registrere seg.

Deltidsstudium

Semesteravgifta til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus er lik for heiltids- og deltidsprogram. Den er også lik sjølv om du har fått innvilga deltidsstudiar.

Kopinor-avgifta er på:

  • Kr 220 for studentar med opptak til eit definert heiltidsprogram, også om du har fått innvilga deltidsstudiar på programmet. Dei aller fleste studieprogramma ved UiO er definerte heiltidsprogram.
  • Kr 110 for studentar på definerte deltidsprogram.

Spørsmål?

Kontakt Knutepunktet.

Publisert 3. jan. 2012 10:19 - Sist endra 14. mars 2022 14:19