Verneplikt og siviltjeneste

Verneplikt og siviltjeneste gir grunnlag for permisjon fra studiet ditt. Dersom du i stedet ønsker å søke Forsvaret om utsettelse av tjenesten, kan du få en bekreftelse fra UiO på studentstatusen din. 

Bekreftelse på studentstatus

Blir du innkalt til førstegangstjeneste, repetisjonsøvelse eller siviltjeneste i løpet av studietiden, kan du få en bekreftelse på studentstatus og søke om utsettelse til Vernepliktverket eller Siviltjenesten.

Du kan bestille bekreftelse på studentstatus på infosenteret ved fakultetet ditt. Etter å ha mottatt bekreftelsen, sender du den videre til Forsvaret sammen med søknad om utsettelse.

Mer informasjon om søknadsprosessen finner du på Forsvaret

Spørsmål?

Kontakt infosenteret ved fakultetet ditt

 

Publisert 23. apr. 2015 14:19 - Sist endra 7. apr. 2017 08:53