Utvekslingsavtale mellom Dongguk University og Det humanistiske fakultet

Dongguk University er et privat universitet med campuser i Seoul og i Gyeongju City. Det er et av de fremste universitetene i verden på buddhistiske studier med undervisning i sanskrit og pali, tibetanske studier og det koreanske Ganhwa Seon  . Samtidig ligger de langt fremme i fag som farmasi, nanoteknologi og business studies.

Hvem kan søke?

 

Fortrinnsrett for studenter på religionsstudier og religionshistorie.
Ellers kan programstudenter fra alle UiOs fakulteter søke forutsatt at de kan få innpasset studier ved Dongguk i sin grad.

Alle søkere må ha et karaktersnitt på C eller bedre.

Universitetet i Oslo har 5 plasser. Erfaringsmessig får alle kvalifiserte søkere plass.

Språk

Engelsk, Koreansk

Minimumskravet for UiO-studenter er karakteren "4" fra videregående skole. Hvis du ikke har dette må du kvalifisere deg gjennom engelsk språktest (IELTS eller TOEFL).
Ca. 30% av emnetilbudet undervises på engelsk.

Studenter med kvalifikasjoner i koreansk språk kan gis adgang til emner som undervises på koreansk.

Lånekassen tilbyr støtte til valgfritt koreansk språkkurs i Korea før studiestart (gjelder ikke dersom du er i gang med et språkstudium i samme språk).

Hvilke emner kan jeg ta?

Emner og fag som ble undervist på engelsk i 2014 (pdf):
Våren 2014
Høsten 2014

Dongguk tilbyr koreansk språk som fulltidsstudium i ett semester for utvekslingsstudenter som primært ønsker å lære koreansk.

Dongguk tilbyr også sommerskole for internasjonale studenter i juni og juli. Fagområder som tilbyr ved sommerskolen er Management, Kriminologi, Film, Kommunikasjon, Buddhisme og Koreanske Studier.

Godkjenning:
UiO godkjenner 15 credits som tilsvarende 30 studiepoeng, forutsatt at emnene tas på riktig nivå og ikke overlapper med emner man alt har tatt.
Kurs regnes i credit-hour. Mer enn 15 timer i ett semester er 1 credit. I praktiske kurs, laboratoriearbeid, praksis mm. kreves 30 timer/semester for 1 credit.

Dongguks sider om kursenes størrelse og karakterer.

 

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester:September til januar.
Vårsemester: Slutten av februar til midten av juni.

Dongguk tilbyr også en internasjonal sommerskole av to ukers varighet i juli.

Hva koster det?

UiO-studenter har gratisplasser ved Dongguk. Man må likevel regne med gebyrer for enkelte tjenester.

Merk også at intensivprogrammet i koreansk språk tar skolepenger (dekkes av Lånekassen).

Bolig

Dongguk University tilbyr studentboliger i Namsan Residence Hall, bygget i 2012.
Se utfyllende opplysninger her..

Visum

Du trenger studentvisum til Korea.

Se Republikken Koreas Ambassade i Oslo sine visumsider der du kan se hva slags visum du trenger (basert på om oppholdet er på under eller over 90 dager).
Du kan ikke søke studentvisum før du har fått opptaksbrev fra det koreanske universitetet du søker deg til.

Annet

Dongguk University har lagt ut en del praktisk informasjon for innreisende utvekslingsstudenter

Dongguks studiehåndbok for utenlandske studenter

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Dokumentasjon som skal lastes opp på SøknadsWeb:
- Informasjon om hvordan du tilfredsstiller språkkravet
- Motivasjonsbrev (pdf) på engelsk.
 
 

Om universitetet

Land

Sør-Korea

By

Seoul

Nettside

http://www.dongguk.edu/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Det humanistiske fakultet