Utvekslingsavtale mellom Hankuk University of Foreign Studies og Det humanistiske fakultet

Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) er en av de mest prestisjefylte høyere utdanningsinstitusjonene i Korea, særlig innen språkstudier (det er ikke mindre enn 45 ulike språkinstitutter), men er også sterkt innen områdestudier, samfunnsvitenskap, internasjonale relasjoner/diplomatistudier, fredsforskning og kringkasting/massemedier.

I tillegg til campus i Seoul har universitetet også en campus i Yongin, ca 40 km syd for Seoul. I Yongin ligger også "Everland", Sør-Koreas mest populære fornøyelsespark, og Korean Folk Village , som kalles et "levende museum" der man viser fram tradisjoner fra koreansk liv og kultur.

Hvem kan søke?

Programstudenter ved Det humanistiske fakultet eller Det samfunnsvitenskapelige fakultet, men også studenter fra andre fakulteter dersom studier ved HUFS kan innpasses i graden. Alle søkere må ha et karaktersnitt på C eller bedre. Det er fire plasser per år, og erfaringsmessig får alle kvalifiserte søkere plass.

Språk

Engelsk og koreansk

UiO-studenter må ha minimum karakteren 4 i engelsk fra videregående for å kvalifisere til opptak. Har du ikke det, må du kvalifisere deg med en av de godkjente engelske språktestene (IELTS eller TOEFL).

For å kvalifisere til studier som undervises på koreansk (unntatt innføringskurs i koreansk språk) må studenter som ikke har koreansk som morsmål ha minst karakteren "4" på TOPIK (Test of Proficiency in Korean) eller 350 på testen KLPT.

HUFS tilbyr gratis intensivt språkkurs i koreansk til utvekslingsstudenter.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emneliste finnes på web. (Velg "Courses" og deretter "undergraduate" eller "graduate" fra undermenyen. Det er College of English, College of Global Business Administration og Division of International Studies som har undervisning på engelsk).

Hankuk tilbyr språkstudier i koreansk språk som fordypning, slik at det er mulig å ta 30 eller 60 studiepoeng i koreansk språk i løpet av et semester eller et skoleår.

Godkjenning:
I visumsammenheng regnes studenter som fulltidsstudenter dersom de tar 12 credits eller mer. Men for å få godkjent 30 studiepoeng ved UiO må du ta 18 credits per semester.

Hvor lenge varer semesteret?

Vårsemester:  Midten av februar til midten av juni
Høstsemester: Slutten av august til midten av desember.

Sjekk semesterkalenderen her

Man kan også ha opphold på to semestre, både fra mars til desember og fra september til juni.

Det finnes også en spennende sommerskole

Hva koster det?

UiO-studenter har fritak for studieavgift (tuition). Noen gebyrer for enkelte tjenester må man likevel regne med.

Bolig

Bolig (dobbeltrom i studentbolig) garanteres for utvekslingsstudenter fra UiO.

Se HUFS' boligsider (klikk på lenken, velg "Student Life" og deretter "Housing" i undermenyen)

Visum

Du trenger studentvisum til Korea.

Se Republikken Koreas Ambassade i Oslo sine visumsider der du kan se hva slags visum du trenger (basert på om oppholdet er på under eller over 90 dager).
Du kan ikke søke studentvisum før du har fått opptaksbrev fra det koreanske universitetet du søker deg til.

Annet

HUFS tilbyr også sommerskole uten skolepenger for UiO-studenter. Du betaler selv for bolig: 320-500 USD. Du søker om plass på HUFS sommerskole gjennom SøknadsWeb (utveksling) innen 15. februar.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Dokumentasjon som skal lastes opp på SøknadsWeb:
- Informasjon om hvordan du tilfredsstiller språkkravet
- Motivasjonsbrev (pdf) på engelsk.
 
 

Om universitetet

Land

Sør-Korea

By

Seoul og Yongin

Nettside

http://www.hufs.ac.kr/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Det humanistiske fakultet