Utvekslingsavtale mellom American University of Paris og Det samfunnsvitenskapelige fakultet

American University of Paris (AUP) tilbyr utdanning på engelsk etter amerikansk utdanningssystem. AUP er internasjonalt, lærerne er fra 20 ulike nasjoner og studentene representerer ca. 100 ulike nasjonaliteter. Tett oppfølging av hver student er ett av varemerkene, med én professor på 14 studenter.

 

Hvem kan søke?

Programstudenter på bachelornivå ved Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Alle søkere må ha et karaktersnitt på C eller bedre. Det er ingen plassbegrensning, og erfaringsmessig får alle kvalifiserte søkere plass.

UiO har også sendt masterstudenter til AUP. Ved mastersøknad må fagmiljøet ved AUP godkjenne søkeren.

UiO har 3 gratisplasser ved dette universitetet høsten 2020, i tillegg til ubegrenset antall betalplasser.

Språk

Engelsk

Hvilke emner kan jeg ta?

Utvekslingsstudenter kan velge emner fra alle majors og minors som AUP tilbyr.

AUP har et 4-credits system. For å få et fullt semesters studium må man ta fire kurs per semester og totalt oppnå 16 credits.

Siden AUP er et amerikansk universitet, vil emner på førsteårsnivå (freshman) ikke godkjennes.

Hvor lenge varer semesteret?

Tidlig i januar til mai og august/september til desember.

Se også AUPs "Acadmic calendar"

Hva koster det?

UiO-studenter har 30% rabatt på skolepengene dersom du ikke får en av gratisplassene.
På masternivå varierer skolepengene fra program til program. Se websidene til det programmet du er interessert i.

Det kommer enkelte avgifter i tillegg til skolepengene. Disse avgiftene er det ikke er rabatt på, herunder orienteringsuke og boligforsikring.

NB: Skolepengene er over Lånekassens satser, og du må derfor regne med å betale noe selv.

Her finner du informasjon om hvor mye du kan få i støtte til delstudier i utlandet.

Bolig

American University of Paris har et eget system for boligformidling, for nøyaktige opplysninger om tilvisning av bolig, se AUPs egne boligsider. OBS: Det er krav om å benytte AUP-studentbolig for utvekslingsstudenter.

Annet

I søknadspapirene til AUP står det om (obligatorisk) helseforsikring (550 €). Studenter som søker gjennom UiO søker fritak (Word dokument) fra denne ved å legge fram gyldig Europeisk Helsetrygdekort og bevis på forsikring som dekker minst USD 45 000 ved sykehusopphold, generell medisinsk behandling, hjemtransport ved sykdom og hjemtransport ved død.

Gode reiseforsikringer dekker disse punktene. Du bør derfor sørge for å ha en gyldig reiseforsikring som er dekker lengre opphold i utlandet.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Frankrike

By

Paris

Nettside

http://www.aup.edu


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter som har vært her tidligere

Les studentrapport fra Helge Skivenes våren 2012