Utvekslingsavtale mellom Universität Zürich og Institutt for arkeologi, konservering og historie

Universität Zürich er det største i Sveits. Det er anerkjent for sin grunnlagsforskning og det tilbys undervisning på en rekke fagområder. Flere bibliotek og store boksamlinger er tilknyttet Universität Zürich.

Hvem kan søke?

Dette er primært en historieavtale, men studenter fra andre fagmiljø er velkomne til å søke.Der det er flere søkere enn plasser vil historiestudenter bli prioritert.

Avtalen omfatter utveksling av en student i ett år, eller to studenter ett semester hver.

Du må ha avlagt minimum 30 studiepoeng innen du søker om nominasjon og minimum 60 studiepoeng innen du reiser.

Det kreves en snittkarakter på C i 80-gruppe-emner.

Kontaktadresse for utvekslingsstudenter: erasmusuzh@int.uzh.ch

Språk

De fleste emner undervises på tysk, men det finnes også engelskspråklige emner, se oversikt

Universität Zürich tilbyr språkkurs både i forkant av, og underveis i semesteret, se nettside om språkkurs

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenter som utveksler via denne avtalen forventes primært å ta emner i historie; se oversikt.

Imidlertid utviser instituttene ved Universität Zürich stor grad av fleksibilitet, så det er også mulig å ta emner fra andre disipliner. Dette må avtaler med det aktuelle institutt i hvert enkelt tilfelle.

Hva koster det?

Som Erasmus utvekslingsstudent betaler du ikke semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Du betaler semesteravgift ved UiO og registrerer deg på vanlig måte i StudentWeb, innen henholdsvis 1. september og 1. februar.

Bolig

Universität Zürich har ikke egne studentboliger, men det finnes egne organisasjoner som hjelper studentene med å finne bolig. Se egen nettside om bolig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Sveits

By

Zürich

Nettside

http://www.uzh.ch/about_en.html


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for arkeologi, konservering og historie