English version of this page

Trygg i utlandet

Alle UiO-studenter som reiser på studieopphold i utlandet må sette seg inn i UiOs råd for sikkerhet og gjøre de nødvendige forberedelsene før avreise. Husk at du må sjekke forsikringsvilkårene dine i forbindelse med COVID-19.

Før du reiser

 • Husk å registrer deg i Studentweb: betal semesteravgift og Kopinor-avgift. Du skal være registrert som UiO-student under utvekslingsoppholdet.
 • Sett opp automatisk videresending av UiO-e-post til eventuell annen e-postkonto under oppholdet.
 • Fyll ut obligatorisk egenerklæring om studieopphold i utlandet.
 • Vi anbefaler at du laster ned UDs app Reiseklar slik at UD kan komme i kontakt med deg hvis noe alvor skulle skje der du befinner deg. Alternativt kan du også registrere deg på reiseregistrering.no 
 • Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter.
 • Er du avhengig av reseptbelagte medisiner, kan det være en fordel å ta med seg en bekreftelse på engelsk fra legen din om at dette er medisiner du trenger.

Husk forsikringer

Vaksiner deg!

 • Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. SIO-Helse har tilbud om vaksinering og veiledning til studenter i forbindelse med utenlandsreiser.
 • Til noen land vil det kreves at du tar en røntgen av lungene. Du vil få informasjon hvis dette kreves i forbindelse med søknad til lærestedet i utlandet. Vi anbefaler da at du kontakter diagnosestasjonen ved Ullevål sykehus hvis du er bosatt i Oslo.

Underveis i oppholdet

 • Oppdater din nye utenlandske adresse og telefonnummer i Studentweb.

 • Gjør deg kjent med og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger (for eksempel fra vertsuniversitetet) – dette er den viktigste kilden til informasjon. UDs nettsider gir også informasjon om sikkerhet i forskjellige land.
 • Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i, og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler (både skrevne og uskrevne) enn det som gjelder i Norge.
 • Se egne sider for sikkerhet i Sør-Afrika.

Dersom noe skulle oppstå

I krisesituasjoner

 • Ring lokalt nødnummer
 • Hvilke tjenester og hvilke typer bistand kan du forvente av utenrikstjenesten? Sjekk UDs nettsider og ta kontakt med nærmeste utenriksstasjon for råd om videre håndtering av saken.
 • Kontakt Den norske sjømannskirkens 24-timers beredskapstelefon: +47 95 11 91 81
 • Kontakt ditt vertsuniversitet
 • Kontakt dine pårørende
 • Kontakt din kontaktperson for utveksling ved UiO

Ved lokal unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.)

 • Følg retningslinjene fra lokale styresmakter og informer norsk utenriksstasjon om deg og din oppholdsadresse dersom du ikke har gjort det tidligere. Ved uro, hold kontakt med den norske utenriksstasjonen.

Ved behov for legehjelp

 • Kontakt vertsuniversitetet, forsikringsselskapets nødsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjon for anbefalinger.

I mindre akutte eller kritiske situasjoner

 • Ta kontakt med vertsuniversitetets kontaktperson, eventuelt nødnummer, for råd og bistand. Ved alvorlige hendelser bør du også kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Dersom det ikke finnes stedlig norsk representasjon, kan øvrige nordiske stasjoner kontaktes.

Trenger du noen å snakke med?

 • Ta kontakt med SiO Helse. De hjelper også UiOs studenter i utlandet som opplever en vanskelig periode.

Økonomiske utlegg ved sykdom (utenfor EØS)

 • Disse legger du selv ut for og får refundert i etterkant av NAV internasjonalt (eget refusjonsskjema). Dokumentasjonen fra NAV utland gir nærmere info om ordningen i de enkelte land.
 • Ved større utlegg som sykehusinnleggelse etc. bør nærmeste utenriksstasjon kontaktes. Du kan også kontakte nødnummeret oppgitt i din private reiseforsikring for bistand.

Viktige kontaktadresser

Publisert 28. apr. 2015 09:15 - Sist endret 24. sep. 2021 12:53