Søknadsprosessen

1. Finn ut hvor du vil dra

Sjekk programsidene og snakk med fagmiljøet ditt om hvilke avtaler eller universiteter som er relevante for deg.

UiO har mer enn 800 avtaler med universiteter over hele verden. Du kan søke til avtaler på både institutt- og fakultetsnivå, samt på UiO-avtalene.

2. Søk til UiO innen 15. februar / 15. september

Du søker om utveksling i Søknadsweb og får svar innen ca to uker etter søknadsfristen. Hvis du blir innstilt til å reise på utveksling, hjelper vi deg med å søke til vertsinstitusjonen.

Reise på utveksling høsten 2018? Søk før 15. februar!

3. Sjekk om du må søke om forhåndsgodkjenning

Forhåndsgodkjenning er viktig for at du skal kunne få støtte fra Lånekassen.

Kontakt fakultetet ditt for godkjenning av emner du planlegger å ta i utlandet.

4. Trenger du visum?

Visumregler og prosedyrer varierer fra land til land, og det er lurt å sjekke dette så tidlig som mulig.

Les våre tips om visum og oppholdstillatelse

5. Sjekk praktiske ting

Kan du få stipend? Har du ordnet det praktiske med Lånekassen? Hvordan finner du bolig? Hvilke forsikringer trenger du? Hva er det lurt å tenke på for å være trygg i utlandet?

Studenter som skal reise gjennom Erasmus+ må fylle ut Learning Agreement og ta språktest. Les mer om utveksling gjennom Erasmus+

Etter hjemkomst

Søk om endelig godkjenning når du kommer tilbake

Du søker om endelig godkjenning til fakultetet ditt. Kontakt infosenteret på ditt fakultet for søknadsskjema.