Hvordan søke i Søknadsweb?

For å søke om utveksling må du være student på et studieprogram (bachelor-, master- eller profesjonsstudium) når du søker og under utvekslingsoppholdet. Studenter på årsenhet og enkeltemner kan ikke søke på UiOs utvekslingsavtaler.

Steg 1: Logg inn i Søknadsweb

Logg på Søknadsweb

 • Fyll ut Min profil (navn, adresse osv.)
 • Trykk Neste og du kommer videre til Velg opptak-> Ny Søknad-> velg Utveksling

Steg 2: Finn avtalene du ønsker å søke på

 • Utvekslingsavtalene er organisert i 9 ulike UT-opptak. Avtaler med Det juridiske fakultet finner du under UT-JF, Det humanistiske fakultet og tilhørende institutter under UT-HF osv. UiO-avtalene finner du under UT-UIO.
 • Du kan søke inntil tre ulike avtaler under UT-UIO, UT-HF, UT-SV, UT-MN, UT-OD, UT-UV, UT-MED og UT-TF.
 • Under UT-JF og UT-MEDISIN kan du søke inntil 5 alternativer.
 • MERK! Selv om du får opp mange søknadsalternativer betyr ikke det at du er kvalifisert til å søke på alle avtaler. Vi ber deg derfor om å se på hvilke avtaler ditt studieprogram anbefaler at du søker på, samt oppsøker den enkelt avtaleside for mer detaljert informasjon.
 • Tilleggsopplysninger: Har du opplysninger du ønsker å dele med oss som kan ha konsekvenser for din søknad, benytt feltet Merknad i Søknadsweb. Merk! Dette er kun tilgjengelig første gang du legger inn din søknad.

Steg 3: Last opp dokumentasjon

De ulike UT-opptakene har ulike dokumentasjonskrav. Du er selv ansvarlig for å laste opp nødvendig informasjon.

UT-opptak

Hva må jeg dokumentere?

UT- HF, UT-MN, UT-SV, UT-TF, UT- MED, UT-UiO

- språkkunnskaper

- ekstern høyere utdanning

- motivasjonsbrev (gjelder kun noen få avtaler-> se den enkelte avtaleside)

- anbefalingsbrev (gjelder kun noen få avtaler-> se den enkelte avtaleside)

UT- UV

- språkkunnskaper 

- ekstern høyere utdanning

- motivasjonsbrev 

UT-OD (Odont)

- språkkunnskaper: ved søknad om utveksling utenfor Skandinavia som sannsynliggjør at du er i stand til å følge undervisningen. Erasmus+: (der undervisningsspråket ikke er engelsk) må språkkunnskaper i undervisningsspråket  dokumenteres, fortrinnsvis ved hjelp av vitnemål fra videregående skole eller dokumenter på kurs (evt kort beskrivelse av hvor du har lært språket).

- Ekstern høyere utdanning: karakterutskrift fra det eksterne studiestedet

motivasjonsbrev (til fakultetet) .

UT-JF

- språkkunnskaper: 

Bilaterale avtaler eller LL.M: Vitnemål fra videregående skole, engelsk versjon, med engelskkarakter 4 eller bedre 

Erasmus+: (der undervisningsspråket ikke er engelsk) språkkunnskaper i undervisningsspråket må dokumenteres, f.eks. ved hjelp av vitnemål fra videregående skole eller kort beskrivelse av hvor du har lært språket.

- Ekstern høyere utdanning: karakterutskrift fra det eksterne studiestedet (gjelder søkere som har avlagt deler av jusstudiene utenfor fakultetet, f.eks. i Bergen/Tromsø)

UT-MEDISIN

- språkkunnskaper: ved søknad om utveksling utenfor Skandinavia som sannsynliggjør at du er i stand til å følge undervisningen. Hvis du ikke kan dokumentere det, må du i motivasjonsbrevet redegjøre for hvordan du skal skaffe deg tilstrekkelige språkkunnskaper. 

- motivasjonsbrev (alle)

- dokumentasjon på poenggivende aktivitet (kun medisinstudenter)

Hvordan dokumentere språkkunnskaper?

 • For søknad til avtaler hvor språkkunnskaper kan dokumenteres med resultater fra videregående skole må UiO ha tilgang til ditt vitnemål. Er ditt elektroniske vitnemål fra norsk videregående skole registrert i Nasjonal vitnemålsdatabase(NVB) trenger du ikke laste opp vitnemål.
 • Har du videregående opplæring fra IB eller et utenlandsk lærested, må du laste opp vitnemål/diploma i Søknadsweb.
 • For søknad til avtaler med språkkrav utover videregående skole- og disse ikke kan dekkes med emner avlagt ved UiO- må du laste opp dokumentasjon.
 • Stiller avtalen du søker på krav til avlagt språktest, må du laste opp testresultat.

Hvordan dokumentere ekstern høyere utdanning?

 • Har du høyere utdanning fra en annen norsk institusjon- og har samtykket til at UiO kan benytte seg av dette som del av Min profil i Søknadsweb- trenger du ikke laste opp dokumentasjon. Merk! Juss-studenter må fortsatt laste opp vitnemål.
 • Har du høyere utdanning fra et utenlandsk lærested, må du laste opp dokumentasjon.

Hvordan skrive motivasjonsbrev?

Alle studenter som søker på avtaler til UD-OD, UT-UV og UT-MEDISIN må skrive et motivasjonsbrev til fakultetet.

 • Brev stilet til lærested i utlandet
 • Tips til motivasjonsbrev finner du her 

Anbefalingsbrev:

 • Noen avtaler stiller krav til anbefalingsbrev. Bachelorstudenter kan bestille et generelt anbefalingsbrev fra infosenteret på sitt fakultet. 

Steg 4: Fullfør søknaden

 • Lagre søknaden. Du vil få opp en kvitteringsside som viser din søknad. En søknadskvittering vil også sendes på epost.

 • Gå til Ny søknad hvis du skal søke på avtaler fra andre UT-opptak.

 • Skal du laste opp dokumentasjon etter at du har fylt ut søknaden, laster du opp denne under 'Mine dokumenter' i meny-linjen.

Steg 5: Prioriter søknadsalternativ

 • Gjelder KUN hvis du har søkt søknadsalternativer fra flere UT-opptak.
 • Du vil ikke ha mulighet til å prioritere ulike søknadsalternativ i Søknadsweb hvis du har søkt avtaler under ulike UT-opptak. Vi ber deg derfor om å fylle ut et nettskjema hvor du vil bli bedt om å prioritere alle avtalene du har søkt på.

Steg 6: Endre din søknad

 • Dokumentasjon laster du opp under 'Mine dokumenter'
 • Søknadsweb stenger 23:59 den 15. februar/15. september. Du kan gjøre endringer i din søknad helt frem til Søknadsweb stenger.

Steg 7: Svar på søknaden

 • Du får svar på søknaden på e-post til din UiO-epost innen to uker etter søknadsfristen. Du takker ja/nei til tilbudet i Søknadsweb.
 • Selv om du har søkt avtaler fra ulike UT-opptak, vil du kun få ett tilbud om utveksling.
 • Takker du ja til utvekslingsplass er det mulig å trekke seg på et senere tidspunkt.
 • MERK!  Dette er ikke et endelig opptak til et lærested i utlandet og du må fortsatt søke til lærestedet som avgjør om du får opptak.

Steg 8: Nominasjon og søknad til lærested i utlandet

 • Du vil få mer informasjon om søknad til lærestedet i utlandet fra din kontaktperson ved UiO.
 • I forbindelse med nominasjon og søknad til lærested i utlandet, vil UiO måtte dele opplysninger om deg, dette i henhold til GDPR.

Krav til søker

For søknad til Erasmus+ og Nordplus-avtaler må du ha avlagt 30 studiepoeng på tidspunktet du søker. Til bilaterale avtaler og Nordlys-avtaler må du ha avlagt 60 studiepoeng på tidspunktet du søker.

Merk! Det finnes avtaler med andre krav. Se avtalesidene for detaljert informasjon.

Kontakt

Har du spørsmål om søknaden? Kontakt Knutepunktet- Utveksling så hjelper vi deg på vei!

Publisert 13. feb. 2014 14:56 - Sist endret 18. nov. 2019 09:34