Forsikring

Du er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig helseforsikring og tilleggsforsikring under ditt utvekslingsopphold. Vær oppmerksom på at forsikringen kan ha begrensninger i forbindelse med COVID-19.

Les om utveksling og koronasituasjonen.

Helseforsikring

Du tar med deg norske trygderettigheter til utlandet når du studerer mindre enn tolv måneder og mottar støtte fra Lånekassen.

Skal du på utveksling til EU/EØS-land/Sveits? 

Ta med deg Europeisk Helsetrygdkort. Kortet er gratis og gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling på lik linje med borgerne i landet du befinner deg i. Mer om helserettigheter når du er student i utlandet på Helsenorges nettsider.

Skal du på utveksling utenfor EØS?

Du vil automatisk få tilsendt en bekreftelse på helserettigheter fra HELFO når Lånekassen har behandlet søknaden din. Merk at Storbritannia etter Brexit ikke lenger omfattes av ordningen til HELFO, og at Europeisk helsetrygdkort ikke lenger er gyldig. Fremvisning av norsk pass vil allikevel gi rett på dekning av utgifter til nødvendig helsehjelp. Les mer på nettsidene til Helsenorge

Skal du på utveksling til USA?

Amerikanske læresteder vil i noen tilfeller be om en detaljert beskrivelse av rettigheter til dekning av helsetjenester enn det HELFO utsteder. Til og med våren 2022 samearbeider HELFO med den amerikanske forsikringsagenten Optum og de kan hjelpe deg med dokumentasjon. Mer om medlemskap i Optum for arbeidstakere og studenter i USA på helsenorges nettsider.
OBS! Denne ordningen vil ikke gjelde etter 12. september 2022 og nye utvekslingsstudenter som skal til USA fra høsten finner informasjon om dette her.

Skal du på utveksling og mottar ikke støtte fra Lånekassen?

Les om frivillig medlemskap i Folketrygden på NAV sine sider.

Tilleggsforsikring

  • Du må ha en tilleggsforsikring i form av reiseforsikring og utvidet syke- og helseforsikring. Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. De fleste forsikringsselskaper tilbyr en såkalt student i utlandet-forsikring som i de fleste tilfeller skal være tilstrekkelig i tillegg til Folketrygden.
  • ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har skreddersydde forsikringsløsninger for studenter i utlandet.

Mer om dine rettigheter som student i utlandet

Alt du trenger å vite om dine rettigheter som student i utlandet finner du på NAVs nettsider.