Forsikring

Du er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig helseforsikring og tilleggsforsikring under ditt utvekslingsopphold. Vær oppmerksom på at forsikringen kan ha begrensninger i forbindelse med COVID-19.

Les om utveksling og koronasituasjonen.

Helseforsikring

Du tar med deg norske trygderettigheter til utlandet når du studerer mindre enn tolv måneder og mottar støtte fra Lånekassen.

Skal du på utveksling til EU/EØS-land/Sveits? 

Ta med deg Europeisk Helsetrygdkort. Kortet er gratis og gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling på lik linje med borgerne i landet du befinner deg i. Mer om helserettigheter når du er student i utlandet på Helsenorges nettsider.

Skal du på utveksling utenfor EØS?

Du vil få automatisk få tilsendt en bekreftelse på helserettigheter fra HELFO når Lånekassen har behandlet søknaden din.

Skal du på utveksling til USA?

Amerikanske læresteder vil i noen tilfeller be om en detaljert beskrivelse av rettigheter til dekning av helsetjenester enn det HELFO utsteder. HELFO samarbeider med den amerikanske forsikringsagenten Equian og de kan hjelpe deg med dokumentasjon. Mer om medlemskap i Equian for arbeidstakere og studenter i USA på helsenorges nettsider.

Skal du på utveksling og mottar ikke støtte fra Lånekassen?

Finn ut hvordan på helsenorges nettsider.

Tilleggsforsikring

  • Du må ha en tilleggsforsikring i form av reiseforsikring og utvidet syke- og helseforsikring. Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. De fleste forsikringsselskaper tilbyr en såkalt student i utlandet-forsikring som i de fleste tilfeller skal være tilstrekkelig i tillegg til Folketrygden.
  • ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har skreddersydde forsikringsløsninger for studenter i utlandet.

Mer om dine rettigheter som student i utlandet

Alt du trenger å vite om dine rettigheter som student i utlandet finner du på NAVs nettsider.