Sammendrag - innholdet i katalogen

Katalogen ved UiO ligger under <ldap://ldap.uio.no/dc=uio,dc=no>.

Innholdet er organisert i en trestruktur under dc=uio,dc=no. Det er to typer trær:

Til allment bruk:
Trær med personer og organisasjons­enheter.
For å søke i disse trærne, oppgi base-DN (søkebase) "dc=uio,dc=no" og scope=sub (staves noen ganger subtree). Evt. kan du oppgi ett av trærne som base-DN (cn=people,dc=uio,dc=no eller cn=organization,dc=uio,dc=no) hvis du ikke vil søke i begge.
Til tjenester:
Trær med brukere, grupper o.a.
Disse er beregnet på å brukes av tjenester, ikke av vanlige brukere. Et søk med base-DN "dc=uio,dc=no" vil ikke søke i disse trærne, du må oppgi navnet på treet. Trærne er også mindre åpne, f.eks. kan du bare søke fra UiO-adresser etter brukere. (Tjenester kan selvfølgelig også søke i trærne med personer og organisasjons­enheter.)

Innholdet i de enkelte trærne er beskrevet i neste kapittel, fulgt av en god del begrensninger på hvilke attributter man kan søke etter (f.eks. må man som regel søke etter et indeksert attributt) og hvilken informasjon som er usynlig i katalogen.


Katalog-treet

Info for vanlige brukere:

Topp-objektet; beskriver selve UiO:
dc=uio,dc=no
Info om personer og enheter ved UiO:
cn=people,dc=uio,dc=no
cn=organization,dc=uio,dc=no

Info for tjenester. De fleste er IKKE synlig for søk fra dc=uio,dc=no:

NIS etc. for Unix: Brukere, grupper, maskiner, etc.
cn=system,dc=uio,dc=no     (usynlig fra utenfor UiO)
cn=users,cn=system,dc=uio,dc=no
cn=filegroups,cn=system,dc=uio,dc=no
cn=netgroups,cn=system,dc=uio,dc=no
cn=automount,cn=system,dc=uio,dc=no
cn=hosts,cn=system,dc=uio,dc=no
cn=subnets,cn=system,dc=uio,dc=no

Informasjon til e-postsystemet:
cn=mail,dc=uio,dc=no     (begrenset aksess)
cn=targets,cn=mail,dc=uio,dc=no
cn=dns,cn=mail,dc=uio,dc=no

Informasjon til VoIP (telefonsystemet):
cn=voip,dc=uio,dc=no     (begrenset aksess)
cn=uris,cn=voip,dc=uio,dc=no
cn=clients,cn=voip,dc=uio,dc=no
cn=sipDomains,cn=voip,dc=uio,dc=no

Informasjon til noen tjenester som bruker LDAP:
cn=services,dc=uio,dc=no