LDAP

LDAP er en katalogtjeneste og en protokoll. For de fleste så trenger man aldri å forholde seg til LDAP.

Ved UiO så brukes LDAP som oppslagsverk for en mengde tjenester. Tjenester er typisk satt opp slik at brukere aldri ser katalogen direkte.