TLS 1 og 1.1 skrus av for imap.uio.no og smtp.uio.no

Endringen beskrevet er av teknisk art og hovedsakelig ment for IT-driftspersonell (og andre interesserte) og bør ikke være direkte merkbar for brukerne av tjenestene.

Støtten for TLS 1 og 1.1 fjernes på smtp.uio.no og imap.uio.no, slik at man må bruke TLS 1.2. Dette har vært anbefalt i flere år (bl.a. av NSM), det er allerede gjort for de fleste HTTP-tjenester tidligere i år, inkludert mail.uio.no, og skal derfor også gjøres for SMTP og IMAP. Vi vil også gjøre en vudering av hvilke krypteringsalgoritmer, «ciphers», som støttes.

Alle moderne e-postprogram støtter TLS 1.2. Outlook 2010 gjør det ikke, men er som navnet tilsier ikke akkurat moderne lenger, og Microsoft sluttet å støtte det i oktober 2020 (nyeste versjon kan hentes på office.com).

Endringen gjøres for å sikre den krypterte tilkoblingen mot e-postsystemet til UiO ved sending og lesing av e-post. Vi ønsker også å ta i bruk TLS 1.3, men det vil først skje ved en senere oppgradering.

Publisert 16. sep. 2021 15:21 - Sist endret 3. nov. 2021 13:14