English version of this page

Anders Jahres medisinske priser

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Jahreprisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.

Anders Jahres medisinske priser styrkes:

  • Anders Jahres medisinske priser for 2017 deles ut 15. september i Universitetets aula
  • Det deles ut en pris som belønning for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin på NOK 2 000 000 og en pris for yngre medisinske forskere i de nordiske land på NOK 500 000
  • Alle tjenestegjørende medisinske professorer i Norden kan sende inn forslag på kandidater
  • Frist for å levere forslag er 1. februar 2017
  • Se invitasjonsbrev (pdf)

Kontakt

Nominasjon og generelle spørsmål

Utdelingskomiteen


Kontaktperson for prisutdelingen

Gry Kolbjørnsen
Tlf 22 85 40 13

jahreprisen@admin.uio.no

Utdelingskomité

Anders Jahres medisinske priser tildeles av UiOs styre etter innstilling fra en utdelingskomité. Komiteen ledes av professor Harald A. Stenmark.