English version of this page

Anders Jahres medisinske priser

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Jahreprisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.

Anders Jahres medisinske priser styrkes:

  • Styret i Anders Jahres fond øker prisbeløpet til 2 millioner norske kroner. Prisvinneren vil motta 1 million kroner, mens 1 million vil gå til forskning i prisvinnerens forskningsgruppe. Anders Jahres pris til yngre forskere heves til 500 000 kroner.
  • Prisen vil bli delt ut annethvert år, neste gang i 2017.
    Se pressemelding.

Kontakt

Nominasjon og generelle spørsmål

Utdelingskomiteen


Kontaktperson for prisutdelingen

Gry Kolbjørnsen
Tlf 22 85 40 13

jahreprisen@admin.uio.no

Utdelingskomité

Anders Jahres medisinske priser tildeles av UiOs styre etter innstilling fra en utdelingskomité. Komiteen ledes av professor Harald A. Stenmark.