English version of this page

Karakterutskrift

Du kan dele resultata dine digitalt i staden for å bestille karakterutskrift på papir.

Del resultata dine digitalt frå Vitnemålsportalen

  • Vitnemålsportalen er ein offentleg teneste der personar med høgre utdanning sjølv kan velje å dele resultata sine digitalt (emne og gradar) med andre.
  • Du kan logge på sjølv om du ikkje er student lenger med ID-porten.
  • Dersom arbeidsgivarar, studiestader i utlandet eller andre treng karakterutskrifta di frå Universitetet i Oslo, kan du normalt dele resultata dine frå Vitnemålsportalen i staden for å sende dei karakterutskrift på papir.

Logg på Vitnemålsportalen

Meir informasjon om Vitnemålsportalen

Bestill karakterutskrift på papir

  • Karakterutskrifta blir sendt til semesteradressa di. Du kan oppdatere adressa i Studentweb når du bestiller.
  • Du kan få karakterutskrift på norsk og/eller engelsk, men berre éi utskrift på kvart språk.
  • Dersom du er meldt til eksamen, kan du krysse av for å få tilsendt karakterutskrift når resultatet av eksamen ligg føre.
  • Karakterutskrifta blir normalt sendt tre til fire virkedagar etter bestilling. Du kan ikkje bestille ny karakterutskrift før det har gått sju dagar sidan siste bestilling. Du får melding i Studentweb når karakterutskrifta er sendt.
  • Karakterutskrifta viser alle emna du har bestått ved UiO, jf. UiO si forskrift for studier og eksamener § 8.2 (1).

Logg på Studentweb

Hente utskrift sjølv? Utskrift til tredjepart?

Bestill via nettskjema: bokmål / nynorsk

Vitnemål på papir?

Se våre nettsider om vitnemål

Kva tyder karakterane?

Sjå karaktersystemet

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

Publisert 6. feb. 2017 09:44 - Sist endret 27. okt. 2017 13:44