print logo

Kontakt oss

Opptak og generelle spørsmål

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter m.m.

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00

Mandagfredag kl. 10–15

Påsken 2014: Knutepunktet stengt 16.- 21. april. Åpen telefon onsdag 16. april kl.10-12

Studier og studieveiledning

  • studietilbud og gjennomføring av studiene
  • studieveiledning
  • søknad om tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
  • med mer

Ditt studieprogram/emne

Se kontaktinformasjon på aktuell program/emnebeskrivelse.

Spesielle behov

Funksjonsnedsettelse, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen

Si fra om læringsmiljøet

– når det er alvor, når noe må forbedres eller når du er fornøyd

Utfordringer i studiehverdagen

Helsetjenester

SiO-tjenester

  • Studentbolig
  • Studiekort
  • Med mer

Karriereplanlegging