print logo

Kontakt oss

Opptak og generelle spørsmål

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • utveksling
 • internasjonale studenter m.m.

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00

Mandagfredag kl. 10–15

 

Studier og studieveiledning

 • studietilbud og gjennomføring av studiene
 • studieveiledning
 • søknad om tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
 • med mer

Ditt studieprogram/emne

Se kontaktinformasjon på aktuell program/emnebeskrivelse.

Spesielle behov

Funksjonsnedsettelse, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen

Si fra om læringsmiljøet

– når det er alvor, når noe må forbedres eller når du er fornøyd

Utfordringer i studiehverdagen

Helsetjenester

SiO-tjenester

 • Studentbolig
 • Studiekort
 • Med mer

Karriereplanlegging