print logo

Kontakt oss

Opptak og generelle spørsmål

 • Opptak og studiekompetanse
 • Semesteravgift
 • Utveksling
 • Internasjonale studenter m.m.

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00

Mandag–fredag kl. 10–15

 

 

Studier og studieveiledning

 • Studietilbud og gjennomføring av studiene
 • Studieveiledning og hjelp med utdanningsplan
 • Eksamen: tilrettelegging til eksamen, klage på eksamen
 • Permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier m.m.

Ditt studieprogram/emne

Spørsmål om emnene du tar eller programmet du går på?

 • Undervisning
 • Pensum
 • Timeplan
 • Eksamen

Se kontaktinformasjon på:

Tilrettelegging, spesielle behov

Funksjonsnedsettelse, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen

Si fra om læringsmiljøet

– når det er alvor, når noe må forbedres eller når du er fornøyd

Utfordringer i studiehverdagen

Helsetjenester

SiO-tjenester

 • Studentbolig
 • Studiekort m.m.

Karriereplanlegging