60-gruppe - Kjemi, lektorprogrammet (LEKT14-60KJEMI)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Det resterende emnet bestemmes ut fra hvilket studieløp som følges.

Studenter på studieløpet matematikk - kjemi, velger:

Studenter på studieløpet biologi - kjemi/naturfag, velger:

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_REALFAG